zyski pochodzące z kapitału

rzeczownik w liczbie mnogiej

full

income from capital