zyski memoriałowe

rzeczownik w liczbie mnogiej

partial

accrued gains