zysk za rok obrotowy

rzeczownik

full

profit for the year