rozwój infrastruktury

rzeczownik

full

Infrastructure development