prawo do wydobycia

rzeczownik

full

mining rights