prawo do prywatności i samostanowienia

rzeczownik

full

privacy and self-determination right