policja graniczna

rzeczownik

full

border control police