organ odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami miejskimi

rzeczownik

full

real estate authority responsible for administering municipal public land