oferent z najwyższą ceną

rzeczownik

full

highest bidder