odpowiedź na skargę

rzeczownik

full

answer to a complaint