ochrona przed konkurencją

rzeczownik

full

protection against competition