nieruchomość przeznaczona pod zabudowę

rzeczownik

full

land approved for development