negatywny efekt

rzeczownik

full

negative effect