małżeńska rozdzielność majątkowa

rzeczownik

full

Matrimonial separation of goods