likwidacja środków trwałych

rzeczownik

full

liquidation of the assets