(łączenie) przez przejęcie

wyrażenie

full

(merger) by way of absorption/acquisition