koszty transportu

rzeczownik

full

freight costs