koszty świadczeń pracowniczych

rzeczownik

full

employee benefit costs