konstrukcja budowlana

rzeczownik

full

building construction