klauzula dopuszczająca wyjątki od obowiązującego przepisu wynikające z warunków istniejących przed jego wprowadzeniem

rzeczownik

full

grandfather

verb

Definitions of grandfather

English

to cover with the benefits of a grandfather clause (=a part of new legislation saying that the new legislation will not apply to certain persons already in or part of the existing legislative system)

Any building whose foundation was completed by that date would be grandfathered in under the old zoning regulations.