informacje wprowadzające w błąd

rzeczownik

full

misleading information