gwarancja naprawienia szkody

rzeczownik

full

guarantee to indemnify