głosowanie negatywne

rzeczownik

full

adverse vote