globalny certyfikat

rzeczownik

full

global certificate