fundusz specjalny sektora publicznego

rzeczownik

full

special public sector fund