fundusz powierniczy

rzeczownik

full

fiduciary trust