cła wywozowe

rzeczownik w liczbie mnogiej

full

export duties