cicha koordynacja

rzeczownik

full

tacit coordination