budżet państwa

rzeczownik

full

government budget