bilans dla celów podatkowych

rzeczownik

full

tax balance sheet