automatyczne ujawnienie

rzeczownik

full

automatic disclosure