aresztowanie za obrazę sądu

rzeczownik

full

arrest for contempt of court