alternatywne metody rozstrzygania sporów

rzeczownik

full

alternative dispute resolution (ADR)