aktywa trwałe

rzeczownik w liczbie mnogiej

full

fixed assets