akt przeniesienia tytułu do nieruchomości bez gwarancji braku obciążeniem prawami osób trzecich

rzeczownik

full

quitclaim deed

noun

Definitions of quitclaim deed

a document transferring a formal right that does not include any additional assurances about that right

Of course, since the property was transferred by quitclaim deed, the seller's ownership was not confirmed.