akcje uprzywilejowane

rzeczownik

full

preference shares