ytelse på grunnlag av tidligere opptjening

uttrykk

full

benefit based on previous accruals