mellomværende

substantiv

full

outstanding claims