Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v.

egennavn

full

Act relating to remuneration for exhibitions of pictorial art and handicrafts, etc.