Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

egennavn

full

Act relating to organised fight activities that permit knockouts

Definitions of Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Short title in Norwegian: knockoutloven Short title in English: Knockout Act Reference: LOV-2001-06-15-73