Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

egennavn

full

Act relating to organised fight activities that permit knockouts