Lov om medisinsk og helsefaglig forskning

egennavn

full

Act relating to medical and health research