Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev

egennavn

full

Act relating to donation and transplantation of organs, cells and tissue