Kunnskaps- og integreringsminister

egennavn

full

Minister of Education and Integration