Konvensjon om sikring av maskiner

egennavn

full

Guarding of Machinery Convention