Konvensjon om betalt utdanningspermisjon

egennavn

full

Paid Educational Leave Convention

Definitions of Konvensjon om betalt utdanningspermisjon

ILO convention no. 140.