Kontroll- og konstitusjonskomiteen

egennavn

full

Standing Committee on Scrutiny and Constitutional Affairs