konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring

uttrykk

full

competitive tender with negotiations without prior announcement