kongelig kunngjøring

uttrykk

full

royal proclamation