innehaver av en forretningshemmelighet

uttrykk

full

trade secret holder