håndtering av alvorlige hendelser

uttrykk

full

handling of serious incidents